Leander Vita Kft. - AQUA Fordítóiroda

1098 Budapest, Ecseri út 4. II.lh. 1/7.
Telefon: +36 1 281-2366, +36 1 280-8797

E-mail: info@aqua93.hu


Magunkról

Szolgáltatásaink

Áraink

ÁSZF 

Referenciáink

Minőség  

Kapcsolat

Kezdőlapra
Mandala

Általános Szerződési Feltételeink

1. A fordítás megrendelése irodánk felé minden esetben írásban történik hétfőtől péntekig 16 óráig. Amennyiben megrendelését és a fordítandó szöveget ezt követően kapjuk meg, a vállalási határidő ennek megfelelően meghosszabbodhat. A fordítandó szöveg megküldéséből eredő valamennyi kockázat a Megbízót terheli, különös tekintettel az anyag késedelmes megérkezésére, elveszésére, megrongálódására, vagy megsemmisülésére.

2. Minden megrendelés csak a visszaigazolással együtt érvényes. Amennyiben a fordítandó anyag nem megfelelően olvasható, azt irodánk jelzi a Megbízó felé, és a megrendelést csak az olvasható formátumú anyag kézhezvételét követően igazoljuk vissza. Ha a Megbízó egy már leadott megrendelést visszavon, akkor a visszavonás időpontjáig elkészült fordítás díját köteles kifizetni.

3.  Alapáraink normál ügymenettel és nyelvi lektorálás nélkül értendőek. Amennyiben a Megbízó a fordítást sürgőséggel (vagy azonnali ügymenettel) rendeli meg, ez szükségszerűen kizárja a szokásos gyakorlatnak megfelelő magas színvonalú ellenőrzési tevékenységet, így irodánk csak korlátozott mértékben vállal felelősséget a fordításban esetlegesen előforduló pontatlanságokért.

4.  A fordítási díj elszámolásának alapja a Microsoft Word szövegszerkesztő által meghatározott leütések száma (karakterek száma, szavak száma és bekezdések száma együtt). Minimális nettó számlázási mennyiség 1.200 karakter szerinti díj. A megbízási díj kiegyenlítését a Megbízó a megbízás teljesítését követően kiállított számla alapján, készpénzben, vagy a számla kiállítását követő 8 banki munkanapon belül egyenlíti ki banki átutalással. Késedelmes teljesítés esetén felszámítható kamat a mindenkori érvényben lévő PTK szerinti mérték.

5.  Nagy összegű (nettó 200.000 Ft-ot meghaladó) megrendelés esetén Irodánk 50%-os előleg megfizetését kérheti a fordítás megkezdése előtt.

6.  Irodánk a megbízás teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t vehet igénybe. A megbízás teljesítését, valamint szakszerűségét Irodánk garantálja.

7.  Irodánk vállalja, hogy a munkavégzése során a Megbízóval kapcsolatos bármilyen adatot, információt köteles üzleti titokként kezelni. A megbízás tárgyával kapcsolatban megszerzett vagy kapott dokumentációt, információt nem fedi fel, és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy számára, azokat bizalmasan kezeli. Irodánk köteles ugyanilyen titoktartási kötelezettséget róni bármely harmadik félre, akik előtt esetleg fel kell fednie az információt, a jelen szerződés szerinti tevékenység kifejtése érdekében.

8.  Irodánk nem köteles a magyar nyelvre korábban nem fordított, közkinccsé még nem vált, adott szakterületre vagy vállalatra jellemző, sajátos szakkifejezések fordítására, csak abban az esetben, ha Megbízó ezt szószedet formájában Irodánk részére a megrendeléssel egyidejűleg, vagy azt megelőzően megküldte.

9.  Megbízónak sürgős fordítás esetén 1 munkanap, normál fordítás esetén 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy a fordítással kapcsolatos minőségi kifogásaival kapcsolatosan irodánkat értesítse. Megbízó a minőségi kifogásait a fordított szövegben egyértelműen és részletesen megjelöli, az általa pontatlannak tartott szövegrészeket kiemeli, ellenkező esetben a minőségi kifogás semmisnek minősül. Irodánk az általános reklamációt, minőségi panaszokat nem köteles elfogadni. Amennyiben az előre jelzett időtartam alatt Irodánk elvégzi a korrekciót, Megbízó a fordítás teljes ellenértékét köteles megtéríteni.

10. Az esetleges fordítási hibákkal a Megbízónak okozott kárért Irodánk a polgári jog általános szabályai alapján felel. Kártérítési kötelezettsége kizárólag a megbízás összegének erejéig terjed. A teljesítéstől számított 1 hónapon túl a teljesítés hibája alapján sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető.

Egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK valamint a hatályos szerzői jogi rendelkezések szabályozása az irányadó.